Thông báo Kết luận của Đ/c Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng tại cuộc họp thẩm định, đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử cấp phường, xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1336/TB-UBND
Ngày ban hành 16/12/2022
Ngày hiệu lực 16/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Đ/c Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng tại cuộc họp thẩm định, đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử cấp phường, xã năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm TB kết luận của Đc Vũ Văn Đệ, PCT UBND TP tại cuộc họp đánh giá CQĐT phường xã 2022.pdf
Lĩnh vực