Công văn yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 167- KH/TU ngày 31/5/ 2022 của UBND Thành phố
Số ký hiệu văn bản 3156/UBND-VHTT
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Công văn yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 167- KH/TU ngày 31/5/ 2022 của UBND Thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Vv giao nhiẹm vụ báo cáo thực hiện KH 167 21.12 (1).pdf
Lĩnh vực