V/v phúc đáp Công văn số 1370/2022/CV-BIC ngày 05/12/2022 của Công ty cổ phần BIC Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 3158/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung V/v phúc đáp Công văn số 1370/2022/CV-BIC ngày 05/12/2022 của Công ty cổ phần BIC Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm Trả lời CV 1370 của BIC.pdf
Biên bản thực địa.pdf
Lĩnh vực