BÁO CÁO Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng Chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 844/BC-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng Chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm Thanh tra. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2022.pdf
Lĩnh vực