Thông báo kết quả họp xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1374/TB-BCĐ
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả họp xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông báo kết quả họp xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022.pdf
Lĩnh vực