V/v Tăng cường thực hiện quản lý, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
Số ký hiệu văn bản 3208/UBND-KT
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung V/v Tăng cường thực hiện quản lý, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 27-12- CV tăng cường quản lý công tác an toàn thực phẩm Nông lâm nghiệp.pdf
Lĩnh vực