Công văn triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 3226/UBND-VHTT
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Công văn triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Công văn triển khai công tác tuyên truyền 3 năm 2023-2025.pdf
Lĩnh vực