Thông báo chấp thuận địa điểm tổ chức sự kiện (Viễn Thông FPT)
Số ký hiệu văn bản 01/TB-UBND
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo chấp thuận địa điểm tổ chức sự kiện (Viễn Thông FPT)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Thông báo chấp thuận địa điểm tổ chức sự kiện (Viễn Thông FPT).pdf
Lĩnh vực