Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (Công ty Hiền Mạnh)
Số ký hiệu văn bản 02/TB-UBND
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (Công ty Hiền Mạnh)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Thông báo chấp thuận địa điểm quảng cáo (Công ty Hiền Mạnh).pdf
Lĩnh vực