Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022
Số ký hiệu văn bản 06/BC-BCĐCĐS
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm Báo cáo BCĐ CĐS 2022.pdf
Lĩnh vực