Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 6.. NQ kỳ họp thứ 8 hđnd thành phố.pdf
Lĩnh vực