Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2023
Số ký hiệu văn bản 369/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 27-12-KH CHHC năm 2023 S.pdf
Thành phố -PL kèm theo KH CCHC 2023.xls
Lĩnh vực