KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm TP Cao Bang- KH thực hiện các chỉ tiêu KTXH và giải pháp năm 2023.pdf
Biểu phân công chỉ tiêu KTXH 2023 (1).pdf
Lĩnh vực