VV rà soát nội dung không phù hợp trên trang thông tin điện tử (website) của cơ quan nhà nước (.gov.vn)
Số ký hiệu văn bản 51/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung VV rà soát nội dung không phù hợp trên trang thông tin điện tử (website) của cơ quan nhà nước (.gov.vn)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm rà soát nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước (.gov.vn).pdf
Lĩnh vực