Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 52/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Công văn Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I- Năm 2023.pdf
Lĩnh vực