Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 14/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH NĂM 2023.pdf
Lĩnh vực