Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 13/01/2023
Số ký hiệu văn bản 31/BC-UBND
Ngày ban hành 14/01/2023
Ngày hiệu lực 14/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 13/01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 13-01-2023.pdf
Lĩnh vực