Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện dự án: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng đối với hộ gia đình ông (bà): Trương Thị Phương (người đứng tên GCNQSDĐ), Đoàn Ngọc Điền (đại diện nhận BT, HT), trú tại tổ 8, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3275/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện dự án: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng đối với hộ gia đình ông (bà): Trương Thị Phương (người đứng tên GCNQSDĐ), Đoàn Ngọc Điền (đại diện nhận BT, HT), trú tại tổ 8, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 3275.QĐ-UBND.PDF
Lĩnh vực