Quyết định Về việc phê duyệt Điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện thuộc dự án: Đường vào và hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (đối với 13 hộ gia đình, cá nhân)
Số ký hiệu văn bản 3276/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt Điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện thuộc dự án: Đường vào và hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (đối với 13 hộ gia đình, cá nhân)
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 3276.QĐ-UBND.PDF
Lĩnh vực