Về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 2017/UBND-KT
Ngày ban hành 30/10/2019
Ngày hiệu lực 30/10/2019
Trích yếu nội dung Về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Hình thức văn bản Thông tin Khoa học- Công nghệ
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm CV 2017.pdf
Lĩnh vực