Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
Số ký hiệu văn bản 1480/UBND-KT
Ngày ban hành 08/08/2019
Ngày hiệu lực 08/08/2019
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
Hình thức văn bản Thông tin Khoa học- Công nghệ
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 1480_UBND_KT 01_8_2019 Ve viec trien khai Nghi dinh so 13 cua Chinh phu ve DN KH_CN.pdf
Lĩnh vực