Về việc thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số ký hiệu văn bản 513/UBND-CN
Ngày ban hành 22/02/2019
Ngày hiệu lực 22/02/2019
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Hình thức văn bản Thông tin Khoa học- Công nghệ
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt UBND tỉnh Cao Bằng
Tài liệu đính kèm 513_UBND_CN Về việc thực hiện Nghị định số 13 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.pdf
Lĩnh vực