Về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 87/SKHCN-KHTC
Ngày ban hành 18/02/2019
Ngày hiệu lực 18/02/2019
Trích yếu nội dung Về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2020
Hình thức văn bản Thông tin Khoa học- Công nghệ
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng
Tài liệu đính kèm 87 _ SKHCN_KHTCVề việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 29 năm 2014 giữa BKHCN_BNV.PDF
Lĩnh vực