Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 23/KH-UBND
Ngày ban hành 30/01/2019
Ngày hiệu lực 30/01/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2020
Hình thức văn bản Thông tin Khoa học- Công nghệ
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 23kh_ubnd.PDF
Lĩnh vực