Về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 3606/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/11/2019
Ngày hiệu lực 05/11/2019
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông tin Khoa học- Công nghệ
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Lương Tuấn Hùng
Tài liệu đính kèm 3606qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực