Về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019
Số ký hiệu văn bản 2059/UBND-TTr
Ngày ban hành 05/11/2019
Ngày hiệu lực 05/11/2019
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Lương Tuấn Hùng
Tài liệu đính kèm 2059ubnd-ttr.pdf
Lĩnh vực