Về việc đề nghị Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phường năm 2019
Số ký hiệu văn bản 324/TTr-UBND
Ngày ban hành 12/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Về việc đề nghị Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phường năm 2019
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Lương Tuấn Hùng
Tài liệu đính kèm 324ttr-ubnd.pdf
Lĩnh vực