Tổng số: 6341
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2976/UBND-TD Trả lời đơn bà Bùi Thị Thu Bền - Tổ 8, Hợp Giang
Lượt xem: 94
02/12/2022
746/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả triển khai các Hiệp định CPTTP, EVFTA, UKVFTA năm 2022.
Lượt xem: 93
01/12/2022
1296/TB-UBND Thông báo yêu cầu ông Mã Anh Phát tháo dỡ công trình vi phạm về trật tự xây dựng tại phường Sông Bằng.
Lượt xem: 92
30/11/2022
1295/TB-UBND Thông báo yêu cầu bà Nguyễn Thị Xoan tháo dỡ công trình vi phạm về trật tự xây dựng tại phường Sông Bằng.
Lượt xem: 85
30/11/2022
743/BC-UBND Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 30/11/2022
Lượt xem: 91
30/11/2022
347/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Bằng năm 2022 (Điều chỉnh, bổ sung sau ý kiến Thường trực HĐND Thành phố và Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch PTKTXH năm 2022)
Lượt xem: 92
30/11/2022
2968/UBND-KT V/v triển khai Kế hoạch tổ chức "Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022"
Lượt xem: 98
30/11/2022
V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập nă V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
Lượt xem: 91
30/11/2022
2840/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án : Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng(Km0+00 - Km2+00) đối với hộ gia đình ông/bà: Phạm Thị Âu, trú tại: tổ 2, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 90
29/11/2022
2839/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án : Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng(Km0+00 - Km2+00) đối với hộ gia đình ông/bà: Hoàng Đức Dũng + Nguyễn Thị Hương, trú tại: tổ 28, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 90
29/11/2022
12345678910...
Lĩnh vực