Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
19/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 117
22/12/2022
19/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 117
20/12/2022
22/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 120
20/12/2022
20/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 4) và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 123
20/12/2022
23/NQ-HĐND Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 110
20/12/2022
21/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 125
20/12/2022
18/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 122
20/12/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 553
22/07/2022
09/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 533
13/07/2022
08/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 551
13/07/2022
1234
Lĩnh vực