Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1020/UBND-VP 05/05/2023 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Cao Bằng khóa XVII.
Lượt xem: 0
Tải về 0
3119/UBND-VP 19/12/2022 Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Lượt xem: 346
Tải về 0
784/BC-UBND 09/12/2022 BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ
Lượt xem: 360
Tải về 0
662/BC-UBND 10/11/2022 Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND Tỉnh
Lượt xem: 552
Tải về 0
2499/UBND-VP 20/10/2022 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2019 đến năm 2022
Lượt xem: 688
Tải về 0
535/BC-UBND 28/09/2022 Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND Thành phố
Lượt xem: 756
Tải về 0
280/BC-UBND 21/06/2022 Báo cáo rà soát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của ĐBHĐ tại kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 619
Tải về 0
284/BC-UBND 21/06/2022 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 634
Tải về 0
86/BC-HĐND 14/06/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố giải quyết)
Lượt xem: 669
Tải về 0
86/BC-HĐND 14/06/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố giải quyết)
Lượt xem: 636
Tải về 0
123456789
Lĩnh vực