Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
120/TTr-UBND 09/06/2022 Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ một phần đất lâm nghiệp, đất ở tại phường Sông Hiến thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 379
Tải về 15
1141/QĐ-UBND1 04/05/2022 Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn kiểm soát Công trình: Mở rộng đường trên cống ngầm thuộc tổ 25 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 634
Tải về 3
283/TTr-UBND 08/10/2021 Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất khu vực bến xe cũ thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường sông bằng, thị xã cao bằng, ( nay là thành phố cao bằng) tỉnh cao bằng tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 404
Tải về 13
272/TTr-UBND 30/09/2021 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 366
Tải về 11
771/BC-UBND 30/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 296
Tải về 6
1631/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 290
Tải về 4
14/2021/NQ-HĐND 03/08/2021 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 380
Tải về 1
214/KH-UBND 30/07/2021 Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 321
Tải về 11
149/TTr-UBND 09/07/2021 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 297
Tải về 2
150/TTr-UBND 09/07/2021 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 314
Tải về 4
12