Tổng số: 451
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3260/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Km00+00 Km5+896,52), hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01) đối với hộ gia đình ông (bà): Phạm Văn Tuấn - Nông Thị Bền, tổ 12, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 111
30/12/2022
3263/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Km00+00 Km5+896,52), hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01) đối với hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Dung, tổ 12, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 117
30/12/2022
3262/QĐ-UBND Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Km00+00 Km5+896,52), hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01) đối với hộ gia đình ông (bà): Hoàng Văn Đình - Trần Thị Huế, tổ 20, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 121
30/12/2022
3258/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Km00+00 Km5+896,52), hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01) đối với hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Dung, tổ 12, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 109
30/12/2022
3261/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Km00+00 Km5+896,52), hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01) đối với hộ gia đình ông (bà): Nguyễn Văn Phụ - Hoàng Thị Lan, tổ 2, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 124
30/12/2022
3257/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Km00+00 Km5+896,52), hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01) đối với hộ gia đình ông (bà): Hoàng Văn Đình - Trần Thị Huế, tổ 20, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 112
30/12/2022
3113/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình ông/bà: Khằm Văn Sáng( đã chết), Khằm Mỹ Thiều, Khằm Ngân Dũng , trú tại: tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng thuộc dự án: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 117
23/12/2022
359/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 190
15/12/2022
356/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV để xây dựng các tuyến mới từ TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 2021
Lượt xem: 122
08/12/2022
2840/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án : Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng(Km0+00 - Km2+00) đối với hộ gia đình ông/bà: Phạm Thị Âu, trú tại: tổ 2, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 374
29/11/2022
12345678910...
Lĩnh vực