Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
17/NQ-HĐND Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 v
Lượt xem: 380
14/11/2022
16/NQ-HĐND Nghị quyết Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 372
14/11/2022
15/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 381
14/11/2022
14/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 3)
Lượt xem: 365
14/11/2022
13/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 367
14/11/2022
12/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 361
14/11/2022
34/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chu Trinh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông: Tạch Hồng Quân)
Lượt xem: 531
30/06/2021
07/QĐ-HĐND "Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban KT-XH HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026"
Lượt xem: 502
18/06/2021
Lĩnh vực