Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3606/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 1119
05/11/2019
2017/UBND-KT Về việc đề xuất đề tài/ dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 1153
30/10/2019
953/TB-SKHCN Thông báo về việc đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" bắt đầu thực hiện từ năm 2021
Lượt xem: 677
27/09/2019
1480/UBND-KT Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 657
08/08/2019
713/SKHCN-QLCN&TTCN Về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 662
26/07/2019
640/SKHCN-TĐC Về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 996
Lượt xem: 575
09/07/2019
579/UBND-KT Về việc thông báo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ
Lượt xem: 575
12/04/2019
513/UBND-CN Về việc thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Lượt xem: 570
22/02/2019
87/SKHCN-KHTC Về việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2020
Lượt xem: 554
18/02/2019
23/KH-UBND Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 567
30/01/2019
12
Lĩnh vực