Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
325/BC-UBND Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 470
04/07/2022
276/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 499
17/06/2022
213/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 473
17/05/2022
166/BC-UBND Báo cáo tình hình tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 469
18/04/2022
161/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022
Lượt xem: 459
15/04/2022
145/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022
Lượt xem: 481
06/04/2022
63/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2022
Lượt xem: 530
17/02/2022
27/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH tháng 01 năm 2022 nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02 năm 2022
Lượt xem: 488
18/01/2022
06/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)
Lượt xem: 485
06/01/2022
979/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Lượt xem: 500
30/11/2021
1234
Lĩnh vực