Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
20/GPMT-UBND Giấy phép môi trường Cây xăng 03
Lượt xem: 497
01/11/2022
19/GPMT-UBND Giấy phép Môi trường CDC tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 529
01/11/2022
02/BCĐX BC đề xuất cấp giấy phép môi trường của DA cải tạo, sửa chữa Petrolimex - Cửa hàng số 03
Lượt xem: 541
26/10/2022
01/BC Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường DA xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tam kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 536
26/10/2022
239/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia Thành phố Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 546
01/06/2022
226/BC-BCĐ Báo cáo Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 593
25/05/2022
156/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Lượt xem: 514
16/05/2022
1254/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Lượt xem: 527
13/05/2022
207/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP
Lượt xem: 556
13/05/2022
1233/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 557
12/05/2022
12345
Lĩnh vực