Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
03/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nông Thị Hoài Thanh
Lượt xem: 502
19/04/2022
02/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Lao động - thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 510
17/03/2022
46/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 472
23/12/2021
45/NQ-HĐND Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 483
23/12/2021
03/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 477
18/11/2021
02/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 498
05/11/2021
42/NQ-HĐND Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 460
12/10/2021
15/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 469
12/10/2021
37/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 479
03/08/2021
14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 480
03/08/2021
1234
Lĩnh vực