Tổng số: 176
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
241/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII năm 2023
Lượt xem: 177
26/12/2022
19/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 188
22/12/2022
19/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 167
20/12/2022
22/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 195
20/12/2022
20/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng (lần 4) và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 201
20/12/2022
23/NQ-HĐND Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 180
20/12/2022
21/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 204
20/12/2022
18/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 188
20/12/2022
232/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 196
20/12/2022
216/CTr-HĐND Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 263
12/12/2022
12345678910...
Lĩnh vực