Tổng số: 1579
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
14/KH-UBND Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 120
13/01/2023
42/UBND-KT V/v triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Lượt xem: 117
10/01/2023
32/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục tên quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 122
10/01/2023
42/UBND-KT V/v triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Lượt xem: 132
10/01/2023
02/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 111
05/01/2023
02/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng.
Lượt xem: 111
05/01/2023
01/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 122
05/01/2023
06/BC-BCĐCĐS Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022
Lượt xem: 102
05/01/2023
3225/UBND-KT V/v ứng phó rét đậm, rét hại
Lượt xem: 104
30/12/2022
3210/UBND-KT V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý chợ Ẩm thực thành phố Cao Bằng.
Lượt xem: 142
29/12/2022
12345678910...
Lĩnh vực