Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1137/UBND-TTr V/v trả lời đơn đề nghị của công dân (Mã Thúy Huyền)
Lượt xem: 101
30/05/2022
275/UBND-TTr V/v triển khai thực hiện Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 81
18/02/2022
18/KH-UBND Công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 87
21/01/2022
135/UBND-TTr V/v tổng hợp danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Lượt xem: 83
19/01/2022
815/KL-UBND Kết luận thanh tra về việc thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và mua sắm tài sản của trung tâm văn hoá và truyền thông thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 78
31/12/2021
3990/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Đàn- Địa chỉ: Tổ 10 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần đầu)
Lượt xem: 89
17/12/2021
3979/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu, bổ sung, hằng năm năm 2021
Lượt xem: 76
17/12/2021
2718/UBND-TTr V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Lượt xem: 97
06/12/2021
712/KL-UBND Kết luận thanh tra thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, kiểm tra đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
Lượt xem: 85
16/11/2021
2453/UBND-TTr V/v triển khai thực hiện các Thông tư của thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 75
04/11/2021
123
Lĩnh vực