Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
306/ĐA-UBND Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 162
14/10/2022
1747/QĐ-UBND Quyết định yêu cầu khắc phục hậu quả về TTXD đối với bà Đinh Thị Lan - Sông Hiến.
Lượt xem: 107
13/07/2022
64/TB-UBND Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 167
28/03/2022
90/KH-UBND Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hoà An), tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 144
24/03/2022
690/TB-UBND Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 74
08/11/2021
14/NQ-HĐND Nghị quết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Lượt xem: 84
29/04/2021
13/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1)
Lượt xem: 71
29/04/2021
14/TB-UBND Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 80
11/01/2021
2828/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 78
31/12/2020
1106/UBND-QLĐT Về việc hỗ trợ sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu phúc hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ đầu cầu Bằng Giang mới, phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng (Khu đô thị mới Nà Cáp - Dự án 3B) - tỷ lệ 1/500
Lượt xem: 128
09/06/2020
12
Lĩnh vực