Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
359/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 270
15/12/2022
356/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV để xây dựng các tuyến mới từ TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 2021
Lượt xem: 156
08/12/2022
350/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 125
05/12/2022
1198/TB-UBND Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đối với hộ gia đình ông/bà: Hà Thị Xanh , tổ 06, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 289
27/10/2022
1892/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu TĐC khu công nghiệp Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 119
03/08/2022
140/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ông/bà: Hoàng Tiến Dục
Lượt xem: 97
20/01/2022
141/QĐ-UBND Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ông/bà: Lục Thị Diễn
Lượt xem: 95
20/01/2022
130/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định để GPMB thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken- Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hoà An(thuộc địa phận xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng) đối với hộ gia đình ông/bà: Triệu Thị Hạt, trú tại xóm 1, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 108
19/01/2022
129/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định để GPMB thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken- Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hoà An(thuộc địa phận xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng) đối với hộ gia đình ông/bà: Trương Văn Tiến, trú tại xóm 1, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 100
19/01/2022
128/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định để GPMB thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken- Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hoà An(thuộc địa phận xã Chu Trinh thành phố Cao Bằng) đối với hộ gia đình ông/bà: Nông Văn Mình, trú tại xóm 1, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 110
19/01/2022
123
Lĩnh vực