Lấy ý kiến Nhân dân cho Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng"

UBND Thành phố công bố công khai lấy ý kiến Nhân dân cho Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng"
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 30/11/2022
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Số điện thoại:(*):
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung