Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/NQ-HĐND 19/04/2022 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nông Thị Hoài Thanh
Lượt xem: 754
Tải về 7
02/2022/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Lao động - thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 773
Tải về 93
45/NQ-HĐND 23/12/2021 Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ xung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 764
Tải về 685
46/NQ-HĐND 23/12/2021 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 759
Tải về 6
03/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 762
Tải về 5
02/2021/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tư pháp thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 806
Tải về 6
42/NQ-HĐND 12/10/2021 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 765
Tải về 5
15/2021/NQ-HĐND 12/10/2021 Nghị quyết Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng (lần 2)
Lượt xem: 732
Tải về 9
14/2021/NQ-HĐND 03/08/2021 Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 709
Tải về 4
37/NQ-HĐND 03/08/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 701
Tải về 4
1234