Thành phố: Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 09/11/2022 về việc Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử.

Nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thểcơ quan, đơn vị, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy định về định danh và xác thực điện tử. Huy động sự vào cuộc, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ trên địa bàn. Xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong các hoạt động định danh và xác thực điện tử; đặc biệt là việc cấp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Các phòng, ban trực thuộc UBND thành phố: trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ. Tiến hành kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của mình có thể ứng dụng định danh và xác thực điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; UBND các phường, xã: Tổ chức  phổ biến,  tuyên  truyền  các  nội dung cơ bản  của  Nghị định  số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm được các quy định về định danh và xác thực điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính để thực hiện theo đúng quy định. Phối hợp với Công an thành phố để thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ để sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử được cung cấp, tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an; bảo đảm bảo mật, an toàn, an ninh thông tin.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây: 

Xem chi tiết nội dung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 589
  • Trong tuần: 24 868
  • Tổng lượt truy cập: 6199657
Đăng nhập