Năm 2022 sản lượng lúa xuân trên địa bàn Thành phố đạt 3.958,57/3.851,5 tấn đạt 102,8% kế hoạch
UBND Thành phố ban hành Báo cáo số 538/BC-KT ngày 29/9/2022 về việc Đánh giá kết quả sản xuất năm 2022, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023.

Theo đó, Lúa xuân: Diện  tích  gieo  trồng:  705,18/701,5  ha,  đạt  100,5%  kế hoạch;  bằng 101,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đạt 100,7% so với kế hoạch tỉnh giao. Năng suất đạt:  56,14/54,9  tạ/ ha, bằng  102,3%  so  với  kế hoạch,  bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đạt 102,1% kế hoạch tỉnh giao. Sản lượng đạt:  3.958,57/3.851,5  tấn đạt  102,8%  kế hoạch  giao, bằng102,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đạt 102,8% so với kế hoạch tỉnh giao; Lúa mùa:Ước thực hiện gieo cấy được 878,62/858 ha, đạt 102,4% kế hoạch; bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đạt 102,4% so với KH tỉnh giao. Năng suất đạt:  48,4/48,4tạ/ha, đạt  100%  so  với  Kế hoạch  thành  phố giao, bằng 101,4% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 98,6% so với KH tỉnh giao. Sản lượng đạt: 4.252,5/4.152,6  tấn đạt  102,4%  kế hoạch  giao,  bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bằng 100,9% so với KH tỉnh giao.

Để hoàn thành mục tiêu cả về diện tích, năng suất và sản lượng trong sản xuất  vụ Đông Xuân 2022-2023, sẽ chỉ đạo các địa phương tập  trung  xây  dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, cụ thể chi tiết, giao nhiệm vụ cho cán bộ chỉ đạo tới từng tổ, xóm. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu  cây  trồng, thời vụ, cơ cấu  giống  phù  hợp  với điều  kiện  sản  xuất của  từng địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất các loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Tăng cường  công  tác  kiểm  tra  công  tác  kinh  doanh  vật tư nông nghiệp trên địa  bàn.  Rà  soát  hệ thống kênh mương đảm  bảo  nguồn nước tưới  cho  sản xuất,  tiến  hành  nạo vét khơi thông dòng chảy, chỉ đạo  các đơn vị chuyên môn tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng các mô  hình  gieo  trồng  mới,  có  hiệu  quả;  chú  trọng  công  tác  dự tính,  dự báo  tình hình sâu, bệnh hại để khuyến cáo các biện pháp phòng trừ kịp thời. Tiếp  tục tuyên  truyền các cơ chế,  chính  sách  hỗ trợ,  khuyến  khích  phát triển nông nghiệp đến người dân.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập