Thành phố: Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại và sương muối.
UBND Thành phố ban hành công văn số 3096/UBND-KT ngày 16/12/2022 về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại và sương muối.

Để chủ động ứng  phó với rét hại và băng giá, sương muối,  giảm  thiểu thiệt hại, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, sương muối, trong đó lưu ý một số nội dung: 

Phòng Kinh tế thành phố: Tham mưu cho UBND Thành phố kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi tại các xã, phường. Chủ động bám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi tại xã, phường. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tổng  hợp  thống kê, xác minh đầy đủ số lượng vật nuôi bị thiệt hại do đói, rét để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện hỗ trợ theo quy định. 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Tổ chức phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, chế biến bảo quản thức ăn cho đàn gia súc; các biện pháp phòng chống, đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi đến hộ chăn nuôi. Phối hợp với UBND xã, phường tập trung tuyên truyền vận động và hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật  nuôi. Triển khai nội dung này đến cơ sở và người dân. Tổ chức giám sát dịch bệnh từ tổ, xóm, kịp thời phát hiện đối với các hộ chăn nuôi không thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Hướng dẫn người dân thực  hiện  các  biện  pháp  phòng,  chống  rét,  bảo đảm sức khỏe, an toàn, tránh nguy cơ nhiễm khí độc khi sưởi ấm than, củi trong phòng kín.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố: Tổ chức thông tin tuyên  truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại  chúng  của Thành  phố về tình  thời  tiết,  thông  báo  kịp  thời  cho người dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi.

 Ủy ban nhân dân các xã, phường: Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồngtrên địa bàn và báo cáo kết quả kiểm tra  về Ủy ban nhân dân Thành phố qua phòng Kinh tế Thành phố trước ngày 30/12/2022; Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc  biệt  là  hệ thống  thông  tin,  truyền thông cơ sở để chính  quyền  các cấp, người dân biết để chủ động phòng chống; Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất  là  với người  già,  trẻ nhỏ, học sinh như hạn  chế ra  trời  lạnh,  mặc đủ ấm, không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học; Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; sẵn sàng phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nhốt.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 1873
  • Trong tuần: 25 409
  • Tổng lượt truy cập: 5839471
Đăng nhập