Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố kiểm tra tại UBND phường Sông Bằng
Chiều 18/10/2023, Đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của UBND Thành phố đã đến kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành tại UBND phường Sông Bằng.  
anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại Bộ phận "một cửa" của UBND phường Sông Bằng

Qua kiểm tra cho thấy: Thời gian qua, Công tác CCHC được UBND phường Sông Bằng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; UBND phường và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương đã bám sát theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 3.200 lượt người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2023, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được UBND phường giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% văn bản sử dụng chữ ký số... Tuy nhiên, công tác CC thủ tục HC của phường vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần tiếp nhận và giải quyết đạt thấp mới, chỉ chiếm gần 7,1% số hồ sơ tiếp nhận; Kết quả số hóa hồ sơ TTHC mới chỉ đạt chiếm 14%...

anh tin bai

Lãnh đạo UBND phường Sông Bằng báo cáo tại buổi làm việc 

UBND phường Sông Bằng kiến nghị: UBND Thành phố cấp bổ sung trang thiết bị còn thiếu tại bộ phận Một cửa phường; Bổ sung lên dịch vụ công thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân người có công khi người có công từ trần; Đề nghị hiệu chỉnh tài khoản thụ hưởng khi thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công là tài khoản của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính khi người dân yêu cầu.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND phường Sông Bằng cần tiếp tục chỉ đạo công chức thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra

Đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của UBND Thành phố đề nghị UBND phường Sông Bằng cần tiếp tục chỉ đạo công chức thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực trực tuyến toàn trình và trong thực hiện TTHC đối với tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các sáng kiến, giải pháp hữu ích trong thực hiện các lĩnh vực CCHC đảm bảo đúng thời gian quy định tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức...
Tác giả bài viết: Hoàng Ly

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập