Thành phố: Thông báo Danh mục thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công
UBND Thành phố ban hành Thông báo số 1012/TB-UBND ngày 20/09/2022 về việc Thông báo Danh mục thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.

Ủy  ban  nhân  dân thành  phố Cao  Bằng thông  báo  danh  mục  thủ tục  hành chính (TTHC) chỉ tiếp  nhận  hồ sơ trực  tuyến qua  Cổng  Dịch  vụ công  tỉnh  Cao Bằng (tại địa chỉ: https://dichvucong.caobang.gov.vn) như sau:

Các TTHC chỉ tiếp  nhận  hồ sơ trực  tuyến  qua  Cổng  Dịch  vụ công tỉnh Cao Bằng gồm 31 TTHC sau:

1.1.Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh: 05 thủ tục.

1.2.Lĩnh vực Thi đua –Khen thưởng: 08 thủ tục

1.3.Lĩnh vực Văn hóa cơ sở: 05 thủ tục

1.4.Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: 04 thủ tục.

1.5.Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 06 thủ tục.

1.6.Lĩnh vực Kinh doanh khí: 02 thủ tục.

1.7. Lĩnh vực Y tế: 01 thủ tục

Hình thức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Các lĩnh vực: Thành  lập và  hoạt động  của  Hộ kinh  doanh, Thông  tin  và Truyền  thông, Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh  doanh  khí,  Y  tế. UBND thành  phố Cao  Bằng sẽ thực  hiện trả kết  quả giải  quyết  TTHC qua  dịch  vụ bưu chính công ích (đối với  những thủ tục phát sinh  phí,  lệ phí  thực  hiện  thanh  toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng hoặc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện).

- Lĩnh vực Thi đua –Khen thưởng: Đối với kết quả là Quyết định khen thưởng thực hiện trả kết quả điện tử đối với cá nhân, cơ quan, đơn vị có sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT- iOffice; đối với cá nhân, tổ chức và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đối với hiện vật khen thưởng (Giấy khen) thực hiện trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Lĩnh vực Văn hóa cơ sở:  Thực hiện  trả kết quả điện  tử đối  với cá  nhân, các cơ quan, đơn vị có sử dụng  hệ thống quản lý văn bản điều  hành VNPT-iOffice; cá  nhân,  tổ chức và các cơ quan, đơn vị khác  thực  hiện  trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/10/2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần giải đáp cá nhân, tổ chức liên  hệ Bộ phận  Tiếp  nhận  và  Trả kết  quả giải  quyết  thủ tục  hành  chính  UBND thành phố Cao Bằng theo số điện thoại 02063.881.998 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 985
  • Trong tuần: 25 264
  • Tổng lượt truy cập: 6200053
Đăng nhập