Thành phố: thực hiện khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC và nâng cao hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến
UBND Thành phố ban hành công văn số 2611/UBND-VP ngày 28/10/2022 về việc thực hiện khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC và nâng cao hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện tốt công tác khai thác dữ liệu dân cư phục vụ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Đăng ký, quản lý tài khoản ngân hàng dùng cho việc thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính trực tuyến; UBND các xã, phường khẩn trương khai báo tài khoản ngân hàng của đơn vị trên Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử phục vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến (được nêu tại điểm 4.4 khoản 4 mục III Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). Các thông tin gồm (tên cơ quan, số tài khoản, chủ tài khoản, mã ngân hàng) gửi VNPT để khai báo trên Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử. Phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến có phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính để đạt các mục tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP1.

Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC các cơ quan, đơn vị chỉ đạo Bộ phận Một cửa các cấp (cấp thành phố và cấp xã, phường) thực hiện xác thực thông tin công dân khi công chức một cửa nhập hồ sơ trên phần mềm (bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến), nếu kết quả xác thực từ hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư đúng, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 42
  • Hôm nay: 860
  • Trong tuần: 25 140
  • Tổng lượt truy cập: 6199929
Đăng nhập